Welkom

MAAND ARCHIEF

Doelstellingen

Doelstellingen, vaardigheden en kerndoelen ‘Waardevol waardeloos

 

De leerlingen:

 • krijgen tijdsbesef van vroeger en nu;
 • maken onderscheid in hun eigen omgeving tussen oud en nieuw;
 • leren voorwerpen te onderzoeken door te kijken, ruiken en te voelen,
 • leren conclusies te trekken uit wat ze zien en ervaren;
 • krijgen inzicht in de waarde van oude voorwerpen;
 • leren dat voorwerpen, gebouwen en zijzelf een geschiedenis/verleden hebben.

 

De leerlingen verwerven de volgende vaardigheden:

 • vertellen over voorwerpen;
 • luisteren naar elkaar;
 • overleggen in groepjes;
 • het bedenken van een verhaal bij een voorwerp.

 

Dit project sluit aan bij de volgende kerndoelen:

 • Kerndoel 51: oriëntatie op de wereld en jezelf. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
 • Kerndoel 54: kunstzinnige oriëntatie. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om mee te communiceren.
 • Kerndoel 55: kunstzinnige oriëntatie. Leerlingen leren op eigen werk en dat van andere te reflecteren.
 • Kerndoel 56: kunstzinnige oriëntatie. Leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Naar ‘belangrijke info’

CONTACT

Haaksbergs Onderwijs Overleg
Postadres: postbus 34
7480 AA Haaksbergen
Tel: 053 572 41 74
stuur een e-mail

facebook