Welkom

MAAND ARCHIEF

Handreiking erfgoed

In 2017 is er door Zeeman & de Regt een kwaliteitscheck uitgevoerd op de erfgoedprojecten. Daarin werd gekeken of de 21e eeuwse vaardigheden tot hun recht komen en of de inhoud aansluit bij het ontwikkelingsniveau van leerlingen van 4 tot 12 jaar. Hieruit zijn adviezen gekomen om de projecten naar de 21e eeuw te tillen.

Één van deze adviezen was om voor alle projecten ‘een inlegvel’ te maken met daarin uitleg over de leerlijn als geheel (doel, didactiek, erfgoededucatie, opzet en inhoud leerlijn) en voeg daar tips en voorbeelden toe over het begeleiden en stimuleren van de 21e eeuwse vaardigheden.

Dit advies hebben we opgevolgd en samen met Zeeman & de Regt, de ICC’ers en vrijwilligers is de handreiking Leerlijn Erfgoed Haaksbergen tot stand gekomen.

Naar de Handreiking leerlijn erfgoedprojecten (versie 2019-04).