Welkom

MAAND ARCHIEF

Inhoud project

Het project ‘Wie was Jan?‘ start met een bezoek aan de theeschenkerij.
Daar krijgen de leerlingen een opdracht. De Historische Kring heeft een fietstocht bedacht, maar die is nog niet af. Het idee is dat als leerlingen meehelpen bij het maken van de fietstocht, er meer jongeren enthousiast worden. Per slot weten leerlingen uit groep 7-8 precies wat jongeren leuk en interessant vinden!

Eigenlijk is de opdracht meer een soort vacature: de leerlingen zijn de werknemers, de Historische Kring is de werkgever.
Aan het eind van de uitleg van de opdracht deelt de vrijwilliger de 10 opdrachten uit.
De opdracht is tweeledig: de leerlingen onderzoeken een historische plek (en daaraan verbonden de geschiedenis van Haaksbergen) en zetten hun bevindingen daarna om in een presentatie ter plekke tijdens een fietstocht.

Er zijn verschillende stappen in het onderzoek:

  • onderzoek van bronnen op school,
  • werkbezoek aan het archief,
  • het bezoeken van de historische plek.

 

De leerlingen maken in kleine groepjes een presentatie.
Ze vertellen bij de historische plek iets over de plek zelf, over de mensen die er gewoond/gewerkt hebben en over de geschiedenis.
Dit kunnen ze doen door iets te vertellen, maar ze kunnen ook een lied maken, een toneelstukje opvoeren, of een vragenspel of onderzoekspel leiden onder de deelnemers die de route fietsen.

Het project ‘Wie was Jan’ brengt de leerlingen uit groep 7-8 door middel van archiefmateriaal, zoals historische kaarten, foto’s, statistieken en stambomen, in aanraking met de geschiedenis en het erfgoed van Textiel in Haaksbergen.

De handleiding bij het materiaal is bestemd voor leerkrachten van groep 7 en/of 8.
De leerlingen beleven door middel van dit materiaal de tijdvakken:

  1. Tijd van burgers en stoommachines;
  2. Tijd van wereldoorlogen;
  3. Tijd van televisie en computer.

Hoe zag hun omgeving er in die tijdvakken uit en hoe leefden de mensen toen?
Hoe is de textielindustrie in Haaksbergen gekomen, wat voor rol speelde de familie Jordaan en de textielindustrie in de gemeente?
De geschiedenis die de leerlingen in hun basisschooltijd tot zich hebben genomen, wordt door dit materiaal in hun eigen omgeving geplaatst.

 

Naar ‘doelstellingen’

CONTACT

Haaksbergs Onderwijs Overleg
Postadres: postbus 34
7480 AA Haaksbergen
Tel: 053 572 41 74
stuur een e-mail

facebook