Welkom

MAAND ARCHIEF

Inhoud project

Het project ‘Leu oet Twente, leuke leu!‘ is bestemd voor leerkrachten en leerlingen van groep (5) 6 (7).

Het is voor leerlingen een kennismaking met streektaal, feesten, tradities en rituelen in Haaksbergen. De leerlingen leren meer over vroeger en het belang van immaterieel erfgoed.
Zij bedenken zelf een nieuw feest dat voor iedereen toegankelijk is. Om te weten te komen of het feest ook geschikt is voor senioren interviewen zij iemand over vroeger. Hoe werden toen feesten gevierd? Zijn er verschillen met feesten van nu? Welke muziek was er toen? Werd er ook gedanst?
In de handleiding staan verschillende opdrachten beschreven met als doel ‘kennismaken met immaterieel erfgoed’. Door vragen te stellen bij erfgoed en het onderzoeken van erfgoed leren leerlingen gericht te kijken. Een techniek die ook bruikbaar is bij het bezichtigen van cultureel erfgoed buiten de (school)deur.

Immaterieel erfgoed is een selectie van tradities die mensen zo belangrijk vinden dat ze niet willen dat ze verloren gaan. Daarom doen ze er moeite voor om ze door te geven aan volgende generaties. Immaterieel erfgoed heeft te maken met het heden, verleden en de toekomst.
Traditie betekent overhandigen: het doorgeven van cultuur van de ene generatie aan de volgende generatie. Tradities hebben niet alleen betrekking op vroeger. Het zijn gebruiken van vandaag, maar met een wortel in het verleden. Mensen krijgen ze van huis uit mee en passen ze naar eigen behoefte aan.
Rituelen zijn ook tradities, maar hebben een plechtig karakter, zoals bidden voor het eten, elkaar de hand schudden en ringen geven bij een huwelijk.

 

Naar ‘doelstellingen’

CONTACT

Haaksbergs Onderwijs Overleg
Postadres: postbus 34
7480 AA Haaksbergen
Tel: 053 572 41 74
stuur een e-mail

facebook