Welkom

MAAND ARCHIEF

Inhoud project

In het project ‘waardevol waardeloos‘ definiëren en onderzoeken leerlingen uit groep 3 en 4 de begrippen oud en nieuw en waardevol en waardeloos.

  • Wanneer is iets oud en gooi je het weg?
  • Wanneer is iets oud en bewaar je het? Hoe komt dat?
  • Wat bewaar je en waarom bewaar je dat?
  • En het belangrijkste: wanneer krijgt een voorwerp waarde?

Veel leerlingen bewaren en sparen. Ze bewaren spulletjes in hun zak, op hun tafeltjes of naast hun bed. Ze sparen voetbalplaatjes, poppetjes of knikkers.
Hoe komt het dat je steeds meer van iets wilt hebben? En waarom bewaar je ze in een mooi mapje?

Jullie krijgen naar eigen keuze een of meerdere koffers met voorwerpen in de groep.
De leerkracht vult de koffer aan met eigen voorwerpen en waardeloos materiaal zoals in de handleiding wordt aangegeven.

Er zijn drie themakoffers waaruit gekozen kan worden:

  • het dagelijks leven van 50 jaar geleden;
  • koken en eten in de vijftiger jaren;
  • wassen in de dertiger jaren.

De leerkracht werkt samen met de leerlingen met de materialen, en daarnaast komt er een middag een verteller in de groep: Ineke van der Werf, van Sfeer van Weleer.

Naar ‘doelstellingen’

CONTACT

Haaksbergs Onderwijs Overleg
Postadres: postbus 34
7480 AA Haaksbergen
Tel: 053 572 41 74
stuur een e-mail

facebook