Welkom

MAAND ARCHIEF

Belangrijke info

Belangrijke informatie bij project ‘Dierbare zaken’

Na aanmelding ontvang je een e-mail met bevestiging van deelname.
Check altijd onze website voor de definitieve datum dat je bent ingedeeld, en wanneer je het lespakket kunt ophalen / het terug moet zijn in de OWP.

Ophalen lespakket
Het lespakket bestaat uit een houten ladenkastje en een plastic box met diverse voorwerpen, werkbladen, kaarten en een handleiding.
De handleiding, werkbladen en kaarten kun je eventueel ook hieronder bij ‘bestanden’ downloaden.

Het lespakket kun je ophalen in het lokaal van de Onderwijswerkplaats, Holthuizerstraat 14, Haaksbergen (basisschool de Holthuizen).

Graag direct controleren of alles nog aanwezig is (direct na ophalen en voordat je het terugbrengt naar de OWP).
We gaan ervan uit dat je zorgvuldig omgaat met het lesmateriaal en dat je het direct aan Riny meldt als er iets ontbreekt (of stuk is).

Crematoriumbezoek en afspraken
De renovatie van het crematorium in Usselo is klaar! De bezoeken aan het crematorium vinden vanaf 2020 dan ook weer plaats bij crematorium Usselo, Usselerrietweg 40, 7546 PE Enschede.

In principe vinden de bezoeken plaats op maandagochtend, vanaf 09:00 uur.

Ongeveer een week voordat je deelneemt neemt Nicole Hoekstein of Joyce IJspeerd contact met je op om het definitieve tijdstip vast te leggen en enkele dingen over de voorbereiding te bespreken.

De volgende dingen worden met je besproken:

  • Duur van het bezoek.
    Jij als leerkracht bepaalt hoe lang het bezoek aan het crematorium mag duren. Dit spreek je dus van te voren af.
    Standaard begint het crematoriumbezoek om 09:00 uur.
  • Eventuele bijzonderheden in deze groep.
    Zijn er bijzonderheden waarvan de begeleiders in het crematorium op de hoogte moeten zijn? Bijvoorbeeld het overlijden of ernstig ziek zijn van een familielid.

 

Naar ‘data en aanmelden’

 

Bestanden:

Handleiding

Werkbladen

Kaarten