Welkom

MAAND ARCHIEF

Inhoud

Het project ‘Dierbare zaken‘ bestaat uit drie onderdelen:

  • Voorbereidende les
  • Bezoek aan het crematorium
  • Verwerkingsopdracht (in de klas)

Bij dit project horen een ladenkastje en een archiefdoos die in de klas gebruikt worden. In de doos zitten werkbladen die gaan over de voorwerpen in het ladenkastje.
Het ladenkastje is het ‘Bureau Dierbare zaken’.

Voorbereidende les

De leerlingen onderzoeken in de klas voorwerpen met behulp van werkbladen. Het ‘Bureau Dierbare zaken’ is namelijk niet compleet: er is een lade leeg. De vraag aan de groep is: hebben jullie voorwerpen die in het kastje passen? Door middel van werkbladen die gaan over afscheid nemen, dierbare zaken, vragen stellen en troosten, bedenken leerlingen wat zij dierbaar vinden.
Als huiswerkopdracht nemen de leerlingen een dierbaar voorwerp mee van huis.

Bezoek aan het crematorium

Tijdens het crematoriumbezoek krijgen de leerlingen in twee subgroepen een rondleiding die uitgaat van de vooraf geformuleerde vragen van leerlingen.

De leerlingen krijgen antwoorden op hun vragen.

Door de speciale rondleiders wordt er goed gekeken wat de leerlingen aankunnen aan informatie.

Verwerkingsles

De leerlingen maken een eigen dierbaar voorwerp. Deze voorwerpen worden tentoongesteld in het crematorium.

 

Naar ‘doelstellingen’