Welkom

MAAND ARCHIEF

Taalvaardigheid

Werken met cultureel erfgoed aan taalvaardigheid

In het project ‘van wie is die koffer?‘ spreken de kinderen hun taal- en denkvermogen aan om met elkaar een eigen antwoord te vinden op de vraag: ‘Van wie is die koffer?’

De werkvormen in het project zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten op het gebied van taalverwerving. Taalvaardigheidaspecten, kernwoorden en kernbegrippen worden het beste (aan)geleerd als ze in een betekenisvolle context worden gebruikt.
De (erfgoed)voorwerpen in de koffer vertegenwoordigen deze inhoudelijke, cultuureducatieve context.

In zekere zin is de koffer een persoonlijk museum. Zoals iemand voorwerpen bewaart, omdat ze een persoonlijke waarde vertegenwoordigen, zo bewaart een museum een verzameling objecten die voor ons allemaal waardevol zijn.
Ieder voorwerp vertelt een verhaal en als je goed kijkt, kom je dat verhaal op het spoor.

Voorwerpen vertellen ook gezamenlijk een verhaal, ze vormen een deel van een groter geheel: de verzameling.
In de klassengesprekken worden de voorwerpen ook thematisch met elkaar verbonden, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse ervaringen van de kinderen.

 

Naar ‘belangrijke info’

CONTACT

Haaksbergs Onderwijs Overleg
Postadres: postbus 34
7480 AA Haaksbergen
Tel: 053 572 41 74
stuur een e-mail

facebook