Welkom

MAAND ARCHIEF

Inhoud project

Waterpark Het Lankheet

Het project ‘Waterpark 2te veel, te rijk, te weinig’ start met een onderzoek op school naar het landgoed / waterpark Lankheet.

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • de geomorfologische kaart van Nederland;
  • het ontstaan van de esgronden;
  • de werking van de zuivering in het waterpark.

Bij het schoolgedeelte wordt gebruik gemaakt van twee van de animaties van Huub Kistemaker: ‘Vanuit een rijk verleden’ en ‘Duurzaam zuiveren’.
De leerlingen maken door middel van een kaart en een doorsnede van de bodem een ‘verwachtingsplaatje’: hoe denk ik dat het Waterpark eruit ziet en wat is er door de eeuwen heen gebeurd met de esgronden? Deze twee plaatjes nemen de leerlingen mee naar het Waterpark Lankheet.

De groep wordt bij het bezoek aan het Waterpark bij de veldschuur ontvangen door de gids.

De leerlingen worden in twee groepen verdeeld.

  • In groep 1 krijgt iedere subgroep een rugzak met materiaal. Zij gaan onder leiding van de schooldocent naar twee plekken in het park. Daar doen zij een waterkwaliteitsonderzoek en maken een overzicht van voorkomende waterdiersoorten en waterplantensoorten.
  • Groep 2 onderzoekt onder leiding van de gids het culturele erfgoed van de omgeving. Na een uur komen de groepen elkaar tegen en wisselen zij van activiteit. Groep 2 onderzoekt het water en groep 1 bekijkt het cultureel erfgoed.

Na beide programma’s keert de hele groep terug naar de veldschuur.

Als afronding van het project is er een presentatiespel. Ieder groepje van drie leerlingen trekt een kaartje. Ieder kaartje bevat een onderdeel van het programma van het Waterpark.
Elk groepje krijgt drie minuten de tijd om te bedenken wat zij vertellen over het onderdeel.
Zij bedenken wat zij het mooiste, het bijzonderste en het raarste vonden van de plek. De groepen presenteren hun bevindingen aan elkaar.

 

Naar ‘doelstellingen’