Welkom

MAAND ARCHIEF

Over het project

Wat is het Anne Frank-project?
In Haaksbergen doen de kinderen van groep 7 en 8 van alle basisscholen al meer dan 40 jaar mee aan het Anne Frank-project.
Ieder jaar, vlak voor bevrijdingsdag, probeert de projectgroep op allerlei manieren het verhaal van Anne Frank aansprekend te maken voor de kinderen van vandaag.
De link naar Haaksbergen in de oorlogsjaren is het verhaal van Betsie Frankenhuis, het jongste Haaksbergse slachtoffer van de holocaust.

Alle kinderen gaan op excursie naar de synagoge, de R.K. kerk en naar de moskee.
Tijdens de excursie worden de kinderen door middel van (door ons ontwikkelde) opdrachten gestimuleerd om niet alleen naar verschillen, maar vooral ook naar overeenkomsten tussen de verschillende religies te zoeken.

Met het bezoek aan de moskee wordt ook de link naar het heden gelegd, in deze tijden geen overbodige luxe!
De geschiedenis kennen en begrijpen is belangrijk om het heden goed te begrijpen…

Wat kinderen als Anne Frank en Betsie Frankenhuis is overkomen, mag nooit weer gebeuren. Daarom willen wij eraan bijdragen dat de kinderen van Haaksbergen leren dat het belangrijk is elkaars identiteit te respecteren. Dat ze met een goed gevoel naar de moskee of de kerk kijken, als ze er langs fietsen op weg naar school of sportclub.

De Anne Frank-projectgroep is voortgekomen uit de Stichting B’rit Sjalom.
Omdat wij al jaren volkomen zelfstandig als projectgroep draaiden, is in 2008 in goed overleg overgegaan tot volledige verzelfstandiging en is de Stichting Anne Frank-project Haaksbergen opgericht.

Plannen
De bezoeken door de kinderen aan kerk, synagoge en moskee vormen het hart van het project. Wij ervaren dat er in de klas tijdens het project doorgaans voldoende aandacht wordt besteed aan het verband tussen fascisme toen en racisme en populisme nu.

Wij vinden het echter, als Haaksbergse stichting, ook belangrijk dat de kinderen weten dat fascisme en oorlog ook in Haaksbergen destijds hun tol hebben geëist, dat ze in dit opzicht de geschiedenis van hun eigen dorp kennen.

Daarom willen wij de aandacht voor Betsie Frankenhuis en de gebeurtenissen in ons dorp in de oorlogsjaren binnen het project vergroten.

Wij denken dit te kunnen doen door het inrichten van een semi-permanente, interactieve tentoonstelling met de figuur van Betsie Frankenhuis als invalshoek voor de kinderen.

Ook hier zal de geschiedenis kunnen dienen als invalshoek om te praten en te denken over het hier en nu: het verschil tussen feiten en meningen en het gevaar van wij/zij-denken.

We hopen dat dat ertoe bijdraagt dat de kinderen gaan beseffen dat wij er als Haaksbergenaren samen verantwoordelijk voor zijn dat het hier voor iedereen goed toeven is.

Deze mobiele tentoonstelling kan door de leerlingen zelf worden ingericht. De leskisten rouleren langs de scholen.

 

Terug naar inhoudsopgave