Welkom

MAAND ARCHIEF

Grintenbosch

ALGEMEENGrintenbosch - blz algemeen1

Educatief jaarprogramma Grintenbosch voor alle basisscholen uit de Gemeente Haaksbergen.

Historie

Eind 2002 schonk de Stichting Leppink- Postuma het westelijk gedeelte van het Grintenbosch (bijna 6 ha.) aan Natuurmonumenten. Dit landgoed ligt tussen de Geukerdijk en de Enschedesestraat en bestaat uit bos, weiland, heide en water.

Er werd een intentieverklaring ondertekend door Natuurmonumenten, waarin werd afgesproken dat ze zich zouden inzetten voor behoud en herstel van dit landgoed. Tevens werd het bos opengesteld voor het publiek.

Zie ook de website van Natuurmonumenten voor informatie over het Grintenbosch: www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/grintenbosch

Herstel

In de afgelopen jaren zijn er veel werkzaam-heden verricht om het bos in zijn oude glorie te herstellen. Het voormalig heideterreintje, dat was dichtgegroeid, is geplagd. De water-poel is schoongemaakt en de paden zijn hersteld. Op de plaats van het vroegere theehuisje is een voorlichtingsschuur de ‘KATEAKER’ gebouwd, die momenteel dient als vertrekpunt van de verschillende activiteiten.

Alle kinderen doen mee

Voor alle leerlingen van de Haaksbergse basisscholen (groep 1 t/m groep 8) heeft Natuurmonumenten samen met het IVN-Haaksbergen een Natuureducatief programma ontwikkeld dat ieder schooljaar wordt aangeboden en begeleid door een grote groep enthousiaste vrijwilligers van IVN-Haaksbergen en Natuurmonumenten. Leerlingen onderzoeken en ontdekken de natuur, maken optimaal gebruik van hun zintuigen en maken kennis met de samenhang tussen verschillende facetten in de natuur. Een worm op je hand is anders dan een worm op een foto.

Naar het educatief programma

Natuurmonumenten logo1IVN