Welkom

MAAND ARCHIEF

Programma

Grintenbosch – Programma, inschrijving en evaluatie

Jaarlijks wordt bekeken in welke weken we welk programma aanbieden.Grintenbosch - blz algemeen2
Deze worden via de onderwijswerkplaats aan de scholen gemaild.

Scholen ontvangen via Riny Molenkamp (OWP) bericht van komende activiteiten.
Via een inschrijfformulier op deze website kan de leerkracht zijn/haar groep aanmelden voor de activiteit.
Deelname is ook mogelijk met een combinatiegroep.
Als een groep meer dan 32 leerlingen telt wordt deze opgesplitst in twee groepen op verschillende data/tijden.

Na het indelen van de scholen ontvangen de scholen de definitieve indeling.
U mag met andere scholen ruilen, mits deze wijziging doorgegeven worden aan ons via grintenbosch@gmail.com.

 

Programma Voor groep Periode Data 2018
Kabouterpad 1 en instroom Mei  15-25 mei
Kabouterpad 2 September  17-26 september
Dierenpad 3 Juni  11-20 juni
Dierenpad 4 Oktober  11-19 oktober
Zoetwaterexcursie 5 Mei-juni  28 mei – 6 juni
Waterproeven 6 April  9-20 april
Vogels 7 Maart  19-30 maart
Bomenpaspoort 8 Oktober  1-10 oktober

 

Naar het evaluatieformulier van de diverse programma’s

Natuurmonumenten logo1IVN