Welkom

MAAND ARCHIEF

db H2O

Dagelijks bestuur van het Haaksbergs Onderwijs Overleg

Rooster van aftreden m.i.v. 2018-2019

Naam: Taken / portefeuille: Tot:
1. M. van der Heide

(St. Bonifatius)

  • Voorzitter
  • Commissie Culturele Vorming
  • Sportcommissie
01-08-2021
2. B. Keijzers

(Montessori)

  • Werkgroep Verkeer
01-08-2022
3. A. Slotman

(Paus Joannes)

  • Vakantiecommissie
  • Commissie PO-VO
01-08-2023
  • Kascommissie: Riny Molenkamp
  • Beleid en correspondentie/PR: gezamenlijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

De zittingsperiode bedraagt in principe 4 jaar.

Het db H2O vergadert drie keer per jaar, op dinsdagochtend.

Raadpleeg voor o.a. vergaderdata de jaarkalender.