Welkom

MAAND ARCHIEF

db H2O

Dagelijks bestuur van het Haaksbergs Onderwijs Overleg

Rooster van aftreden m.i.v. 2017-2018

Naam: Taken / portefeuille: Tot:
1. Robert Everink
  • Voorzitter
  • Vakantiecommissie
  • Commissie Culturele Vorming
  • Correspondentie en PR
01-08-2018
2. Miriam van der Heide
  • Sportcommissie
  • Commissie PO-VO
01-08-2021
3. Barbara Keijzers
  • Werkgroep Verkeer
01-08-2022
  • Kascommissie: Riny Molenkamp
  • Beleid: gezamenlijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

De zittingsperiode bedraagt in principe 4 jaar.

Het db H2O vergadert drie keer per jaar, op dinsdagochtend in de onderwijswerkplaats.

Raadpleeg voor o.a. vergaderdata de jaarkalender.

CONTACT

Haaksbergs Onderwijs Overleg
Postadres: postbus 34
7480 AA Haaksbergen
Tel: 053 572 41 74
stuur een e-mail

facebook