Welkom

MAAND ARCHIEF

Directieoverleg

Het Haaksbergs Onderwijs Overleg oftewel H2O is het overlegorgaan van de 12 Haaksbergse basisscholen en de 2 vestigingen van het Assink lyceum in Haaksbergen.

Drie keer per jaar (in november, maart en mei) komen de directeuren bijeen voor overleg.
Ook de beleidsambtenaar Onderwijs van de gemeente Haaksbergen is aanwezig bij dit overleg.

Data staan vermeld in de jaarkalender in het menu links en op het overzicht onder Organisatie – planning.