Welkom

MAAND ARCHIEF

Gedragsregels

Algemene gedragsregels voor alle kinderen / begeleiders in Haaksbergen bij buitenschoolse activiteiten.

Aanleiding
In het DOBO (nu H2O) is de wens uitgesproken te komen tot afspraken met betrekking tot begeleiding en gedrag van kinderen tijdens buitenschoolse activiteiten. De afspraken zijn bedoeld om samen een goed pedagogisch klimaat te realiseren.
Centraal daarbij staat het woord RESPECT.

Door een werkgroep zijn handzame afspraken op papier gezet met als uitgangspunt: de afspraken moeten breed toepasbaar zijn in de school, maar ook op die momenten dat kinderen van verschillende scholen elkaar ontmoeten zoals op het sportveld, bij een voorstelling, wandelvierdaagse, bij de club enz.
Afspraken werken alleen als alle scholen hier in alle groepen aandacht aan besteden. Ook de ouders moeten op de hoogte worden gebracht van deze afspraken.

Hieronder staan de afspraken voor de leerlingen en de begeleiders
Deze afspraken worden geregeld opgefrist, in ieder geval voor momenten waarop kinderen van verschillende scholen elkaar ontmoeten.
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle scholen en hun medewerkers voor een goed verloop van activiteiten is het normaal dat ook leerlingen die niet op de eigen school zitten, waar nodig, worden aangesproken op hun gedrag.
Indien zich een voorval voordoet dat echt niet door de beugel kan, wordt de directeur van de school van de betrokken leerlingen hiervan op de hoogte gesteld. Van hem/haar wordt verwacht dat passende maatregelen worden genomen.
Als uiting van respect geven de kinderen elkaar / begeleiders/ spelleider/ scheidsrechter na iedere spelles/wedstrijd een hand om elkaar te bedanken voor de fijne wedstrijd.
Op scholen wordt gewerkt aan gewoontevorming door dit toe te passen bij de gymlessen.
Dit krijgt een vervolg op de verschillende toernooien.

Samenvatting:

 • De scholen besteden in alle groepen aandacht aan de gedragsregels.
 • Alle ouders / begeleiders worden door de school op de hoogte gebracht van de afspraken zodat ook zij weten wat er van hen als begeleider / supporter verwacht wordt.
 • In alle groepen maken we er een gewoonte van elkaar een hand te geven na een spel – wedstrijd.
 • Aan alle afspraken wordt, in ieder geval voor momenten waarop kinderen van verschillende scholen elkaar ontmoeten, aandacht geschonken.

Opmerking: Indien een school extra aandacht wil besteden aan Fair Play kan voor de groepen 7 en 8 tegen verzendkosten een lespakket en een docentenhandleiding Fair Play (kijk bij hoofdstuk #8) worden besteld (uitgeverij Zorn).

Afspraken over het gedrag voor alle begeleiders van kinderen in Haaksbergen (Gedragscode)

 1. Als begeleider heb je een voorbeeldfunctie.
 2. De afspraken van de gedragscode voor de kinderen gelden ook voor de begeleiders.
 3. Stimuleer de kinderen om actief mee te doen.
 4. Leg de regels en afspraken goed uit.
 5. Wees een supporter voor je groep en het totale evenement.
 6. Geef positief commentaar, accentueer de goede zaken.
 7. Spreek de kinderen aan op hun gedrag, complimenteer en corrigeer.
 8. Heb begrip en steun voor de beslissing van een scheidsrechter.
 9. Tolereer geen scheldwoorden of bijnamen.
 10. Vertel de groep dat aanmoedigen toegestaan is, uitlachen niet.
 11. Luister naar het hele ‘verhaal’ bij een meningsverschil, er zitten vaak twee kanten aan.
 12. Laat de ruimte achter zoals je hem zelf wilt aantreffen.
 13. Kinderen sporten voor hun plezier, waarbij winnen en verliezen geaccepteerd dienen te worden.

Afspraken over het gedrag voor alle kinderen in Haaksbergen (Gedragscode)

 1. Laat iemand uitspreken als hij/zij iets vertelt.
 2. Luister naar het hele ‘verhaal’ bij een meningsverschil.
 3. Praat rustig als je aan de beurt bent.
 4. Zeg duidelijk wat je denkt en voelt.
 5. Gebruik geen scheldwoorden of bijnamen.
 6. Roep alleen anderen erbij als die kunnen helpen het probleem op te lossen.
 7. Bied zelf je hulp aan als iets fout dreigt te gaan.
 8. Steun jonge kinderen en kinderen die ergens moeite mee hebben.
 9. Applaudisseer en juich alleen als je iets echt goed vindt.
 10. Geef iemand die iets goeds durft te doen je steun.
 11. Accepteer de beslissing van een regelaar of scheidsrechter.
 12. Geef elkaar een hand na een wedstrijd.
 13. Ruim je eigen rommel op en help anderen met opruimen.
 14. Bedank de mensen die je helpen of iets voor je gedaan hebben.

Afspraken bij bezoek aan theater of voorstelling (Gedragscode)

 1. De begeleider wijst de leerlingen er op dat het gezelschap het erg op prijs stelt wanneer leerlingen zich aan bepaalde regels houden.
 2. De begeleiders gaan op een strategische plek zitten en zetten leerlingen die iets meer aandacht nodig hebben bij hun in de buurt.
 3. De begeleider vertelt de leerlingen dat ze misschien even moeten wachten voordat ze de zaal/theater in mogen.
 4. De begeleider zorgt er voor dat iedereen voor aanvang van de voorstelling naar de wc is geweest.
 5. De begeleider geeft aan hoe lang de voorstelling duurt.
 6. Leerlingen gaan zitten op de aangewezen plaatsen.
 7. Tijdens een voorstelling mag niet heen en weer gelopen worden, dat leidt af.
 8. Niet praten/fluiten tijdens een voorstelling, tenzij om een reactie gevraagd wordt.
 9. Lachen mag !!
 10. Mobiele telefoon moet uit.
 11. Niet snoepen, papiertjes kraken.
 12. Niet spelen met de armleuningen van de stoelen in het theater.