Welkom
MAAND ARCHIEF

Programmaboekje 2017-2018

Iedere school heeft een programmaboekje 2017-2018 ontvangen, met het verzoek dit aan alle leerkrachten door te sturen. Hierin ishet reguliere programma  van voorstellingen en projecten opgenomen, het aanbod van erfgoedprojecten en enkele andere interessante onderwerpen.