Welkom
MAAND ARCHIEF

Vragenlijst CCV

Vanuit de Commissie Culturele Vorming is een uitgebreide vragenlijst naar alle basisscholen verstuurd, met het verzoek deze in te vullen voor 1 april 2016.
Doel:

inzicht / helder beeld verkrijgen van de behoeften van de scholen / leerkrachten op het gebied van culturele vorming, zodat de CCV zo goed mogelijk kan (blijven) aansluiten bij het onderwijs.

Tip: tijdens een teamvergadering tonen op het digibord en gezamenlijk invullen.