Welkom

MAAND ARCHIEF

Welkom

Dit is de website van basisonderwijs Haaksbergen.

Binnen deze website vind je voornamelijk informatie over en vanuit de diverse commissies / werkgroepen die bovenschools actief zijn.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld Commissie Culturele Vorming (organiseren van een cultureel aanbod), sportcommissie (diverse sportdagen), vakantiecommissie en commissie PO-VO.

Verder is informatie opgenomen van externe instanties waarmee wij samenwerken, zoals het Grintenbosch en de Anne Frankstichting.

Genoemde commissies / werkgroepen vallen onder het Haaksbergs Onderwijs Overleg oftewel H2O.  Tot schooljaar 2016-2017 was dit bekend als het DOBO).

H2O is het overlegorgaan van de directies van alle in de gemeente Haaksbergen voorkomende basisscholen, de directies van de locaties van het Assink lyceum in Haaksbergen en de gemeente Haaksbergen.
H2O komt dit schooljaar drie keer bijeen.

In de kalender (links op de pagina) vindt u onder andere alle vergaderdata van H2O en dagelijks bestuur, en data van voorstellingen, sportdagen, Grintenbosch enz.

We hebben een facebookpagina.
Door ons te liken blijf je op de hoogte van actueel nieuws.