Welkom

MAAND ARCHIEF

ICC-middag 2018-2019 verplaatst

De studiemiddag voor ICC’ers is verplaatst naar woensdagmiddag 20 maart 2019.

Evaluatieoverzichten voorstellingen

De voorstellingen voor groepen 1-2 en 3, en het project ‘Zien en Doen’ voor groepen 6 zijn alweer achter de rug.

Benieuwd naar de reacties op deze activiteiten vanuit de Culturele Commissie?
Kijk op onze website bij het onderdeel ‘evaluatieoverzichten voorstellingen 2018-2019’

Project Grintenbosch voor groepen 2, 4 en 8

Vanaf 19 september gaan de eerste projecten vanuit het Grintenbosch weer van start, en wel voor de groepen 2, 4 en 8!

De bezoekroosters zijn gereed en te vinden op onze website www.basisonderwijshaaksbergen.nl onder externe instanties – Grintenbosch.

Voorstellingen groep 1-2

Op 27 en 28 september vinden de voorstellingen voor groepen 3 plaats.

Het betreft besloten voorstellingen voor alle leerlingen uit de groepen 1-2 in Haaksbergen, georganiseerd door de Commissie Culturele Vorming basisonderwijs Haaksbergen.

Alle informatie is te vinden op onze website.

Bezoekrooster voorstellingen groepen 3 gereed

Op 24 september vinden de voorstellingen voor groepen 3 plaats.

Het betreft besloten voorstellingen voor alle leerlingen uit de groepen 3 in Haaksbergen, georganiseerd door de Commissie Culturele Vorming basisonderwijs Haaksbergen.

Het bezoekrooster is geplaatst op onze website.

Aanmeldingen voorstellingen en Grintenbosch

Al snel in het nieuwe schooljaar vinden enkele reguliere voorstellingen en projecten vanuit Commissie Culturele Vorming en vanuit het Grintenbosch plaats.

Aanmeldingen kunnen vanaf nu gedaan worden door de betreffende leerkrachten:

  • CCV: Voorstelling groepen 1 en 2
  • CCV: Voorstelling groepen 3
  • CCV: Project Zien en Doen voor groepen 6
  • Grintenbosch: projecten voor de groepen 2, 4 en 8

De linkjes naar de aanmeldingsformulieren van de CCV bleken te ontbreken. Dit is aangepast en aanmelden is vanaf nu wel mogelijk.

Planning 2018-2019

De planning 2018-2019 is vastgesteld in het Haaksbergs onderwijsoverleg. Alle data die bovenschools worden georganiseerd door het H2O zijn in deze planning opgenomen zoals voorstellingen voor de diverse groepen, sportactiviteiten, en activiteiten vanuit de commissie PO-VO. Daarnaast zijn ook allerlei algemene data opgenomen. De planning vind je op onze website onder organisatie – planning.

Nieuwsbrief CCV

Juni 2018

De eerste nieuwsbrief vanuit de Commissie Culturele Vorming is verschenen!

Klik op deze link om de nieuwsbrief te lezen.

Anne Frankproject 2018

De bezoekroosters voor het Haaksbergse Anne Frankproject 2018 staan op www.annefrank-project.nl.

Basketbaltoernooi

Op 29 januari 2018 vindt het jaarlijkse basketbaltoernooi voor groepen 7 en 8 plaats.

Locaties: sporthal de Bouwmeester (A-teams) en sporthal de Els (B-teams).

We wensen iedereen veel succes en vooral veel plezier!

Het speelschema is te vinden op onze website www.basisonderwijshaaksbergen.nl.

CONTACT

Haaksbergs Onderwijs Overleg
Postadres: postbus 34
7480 AA Haaksbergen
Tel: 053 572 41 74
stuur een e-mail

facebook